Daniel Stern

Paluu Lapsuus-sivulle

1980-luvulta eteenpäin
  • painotti varhaisvuosien perustavaa merkitystä
  • vauvan aktiivisuus vuorovaikutussuhteissa
  • persoonallisuuden rakenteet muotoutuvat lapsen aktiivisen tiedonkäsittelyn pohjalta vuorovaikutussuhteissa (kognitiot)
  • aluksi kehittyy ydinminä: voimakkaat perustuntemukset sisältävä rakenne
  • sen jälkeen tiedostetummat minä-rakenteet