1. Lapsen fyysinen kehitys

Paluu Lapsuus-sivulle

Fyysinen ja motorinen kehitys

kehitys on kefalokaudaalista eli päästä jalkoihin tapahtuvaa sekä
proksimodaalista eli kehon keskeltä sivuille
kefalokaudaalinen: ensin pään hallinta, sitten selän lihakset, istuu, nousee seisomaan ja lopuksi kävelee
proksimodaalinen: ensin hallitsee käsivarren, sitten ranteen ja käden liikkeet, lopuksi sormet

Fyysinen ja motorinen kehitys

Aistit:

tuntoaisti tärkein,
näköaisti aluksi melko kehittymätön,
kuulo toimii jo sikiöaikana,
perusmaut,
hajuaisti hyvin kehittynyt

Refleksit

vauvalla aluksi primaareja heijasteita, jotka häviävät keskushermoston kehittyessä
Imemisrefleksi
Tartuntarefleksi
kävelyrefleksi
Babinskin refleksi (jalkapohjien kutitus)
mororefleksi l. säikähdysrefleksi

Ruumiinkuva eli kehokaava

kosketuskontaktit ovat tärkeitä vauvan oman kehon hahmottamisessa
ruumiinkuva on mielikuva omasta ruumiista ja sen toiminnasta
identiteetin kehittymisen ensimmäinen vaihe, itsearvostuksen perusta
vuorovaikutuksen merkitys: lapsen viestit (itku) ja aikuisen antama hoiva

Paluu Lapsuus-sivulle