Ikääntyminen


Vanhuuteen liittyviä muutoksia:

Biologiset / fysiologiset: lihasmassan väheneminen, aistien heikkeneminen, geneettisesti "ohjelmoitu" solujen vanheneminen, sairaudet.
Sosiaaliset: Biologiset muutokset vaikuttavat usein sosiaalisiin suhteisiin, negatiivinen asenne karkottaa, sosiaaliset suhteet voivat olla myös hyvintoimivia ja pitää ihmisen virkeänä, sosiaalisten suhteiden merkitys suuri.
Kognitiiviset: Hidastumista tapahtuu, mutta kokemus korvaa, aiemmin opittu esim. aivojen jatkuva käyttäminen ylläpitää hermoverkoston toimintakykyä.
Emotionaaliset:
Motivationaaliset: .