Kehityspsykologinen tutkimus


Katso etälukion verkkoaineistoista, kuinka kehityspsykologian kurssin sisältöjä kuvataan. Tutki kirjasi avulla, millaisia tutkimusmenetelmiä käytetään. Miten pientä vauvaa voidaan tutkia?

Kehityksen eväät - tv-ohjelmasta tehdyt muistiinpanot
vauva.jpgKatso YLE:n opetusohjelmien leike vauvan oppimiskyvystä unen aikana: Etälukio: Psykologia > Aivomme > Aivot ja oppiminen > Videoleikkeet (tv-symboli sivun ylälaidassa) > Voiko lapsi oppia nukuessaan?
  • kommunikointi suoraan vauvan kanssa asettaa suuria haasteita tutkijalle
  • sosiaaliset tilanteet, esim. syömishetki > videoidaan tilanteita
  • tehdään erilaisia kokeita ja havainnoidaan vauvan reaktioita (pikkuvauva: katse, itku, pään kääntäminen, imemisnopeus, kehon jäntevyys, refleksien tarkkailu, pois ja kohti kääntyminen; vähän isommalla: ilmeet, jokeltaminen, nauru... myös fysiologisia mittauksia esim. sydämen syke)
Miksi tutkitaan vauvaa: nämä tutkimukset ovat muuttaneet käsitystämme pienen vauvan maailmasta. Ks. PS. s. 28-29 vauvatutkimuksen esimerkkejä.

Miten muun ikäisiä ihmisiä tutkitaan:
  • vierastilanne menetelmä leikki-ikäisen kiintymyssuhteen tutkiminen) (ks. PS s. 48-.. ja Toimiva ihminen s. 52-..)

Kerro tarina:
•Mieluisin leikkini
•Kun joku ärsytti minua lapsena, minä… nyt vastaavanlaisessa tilanteessa minä… (mikä reagoinnissasi on muuttunut, mikä pysynyt)
•Herään huomenna ja huomaan sukupuoleni vaihtuneen, mikä muuttuu, miltä tuntuu?
•Kun minusta tulee äiti/isä, haluan kasvattaa lapsiani… (kerro periaatteitasi)
•50 vuoden kuluttua olen tietyissä asioissa samanlainen kuin nyt. Mitä ne asiat ovat?