Siirtymä lapsuudesta nuoruuteen

Paluu Lapsuus-sivulle | Paluu pohdintatehtävien sivulle

Pohdintatehtävät
Vastatkaa tälle sivulle. Klikkaa Edit This Page. Kirjoita, kuten Wordillä, tallenna Save (kannattaa tehdä välitallenteita).

Kielellinen kehitys: Pikkulapsi oppii sanoja ja vuorovaikutusta. Nuorella sanavarasto on jo laaja, mutta abstrakti ajattelu kehittyy. Millaiset virikkeet tukevat lapsen ja millaiset nuoren kielellistä kehitystä? Millä tavalla pikkulasten ja nuorten tapa käyttää kieltä eroaa? Pohtikaa esimerkiksi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja sosiaalista vaikuttamista. Millaisia kielellisiä tehokeinoja ja vaikuttamisen tapoja pikkulapset ja millaisia nuoret käyttävät?

Kielellinen kehitys: Lapsen kielellistä kehitystä voi edistää monin tavoin. Tärkeää on aktiivisuus, luetusta keskusteleminen, motivaation herättäminen. Lasten kanssa lukeminen ja pelaileminen ja muu lapsen ajattelua kehittävä toiminta on kielellisen kehityksen kannnalta tärkeää.
Lapsi ilmoittaa tarpeistaan huudolla tai tyytyväisellä kujerruksella jo hyvin varhain. Noin puolen vuoden ikäisenä lapsi alkaa jokeltaa. Alle vuoden vanhat lapset ymmärtävät kieltä enemmän kuin pystyvät sitä tuottamaan: vastaavat nimensä, ymmärtävät kieltoja, etsivät katseelleen nimettyä henkilöä ja vilkuttavat''hei-hein''
Toisen ikävuoden alussa lapsen kehitykseen ilmestyvät merkiitykselliset sanat eli symbolit. Jo kaksi vuotias osaa yhdistellä sanoja ja tuottaa kahden sanan lauseita. Sanavarasto koostuu lähinnä tutuista asioista, tutuista verbeistä ja adjektiiveista.
Kaksi-kolmevuotias on ahkera kyselijä ja tätä kutsutaan ns. ensimmäiseksi kyselykaudéksi, lapsi kerää asioiden nimiä: ''Mikä tää on?'' Sanavarasto on karttunut jo pariinsataan sanaan. Kolmevuotiaan puhe on jo melko selvää. Lapsi oppii ulkoa lauluja ja loruja ja matkii mielellään sanoja, niitäkin joita ei ymmärrä. Toinen kyselykausi ajoittuu ikävuosiin 3-6. Lapsi on kiinnostunut toisella kyselykaudella syistä ja seurauksista: ''Pääseeks koirat taivaaseen?'' Lapsella mielessään kuvia ja mielikuvitus on vilkasta. Hän luo omaa loogista kielioppiaan. Kuusivuotias hallitsee jo äidinkielensä perusasiat. Lapsi nauttii sanaleikeistä.Ajattelun ja muistin kehitys heijastuu kieleen: lapsi voi paremmin käsitellä mennyttä ja tulevaa.