Siirtymä lapsuudesta nuoruuteen

Paluu Lapsuus-sivulle | Paluu pohdintatehtävien sivulle

Pohdintatehtävät
Vastatkaa tälle sivulle. Klikkaa Edit This Page. Kirjoita, kuten Wordillä, tallenna Save (kannattaa tehdä välitallenteita).

Kielellinen kehitys: Pikkulapsi oppii sanoja ja vuorovaikutusta. Nuorella sanavarasto on jo laaja, mutta abstrakti ajattelu kehittyy. Millaiset virikkeet tukevat lapsen ja millaiset nuoren kielellistä kehitystä? Millä tavalla pikkulasten ja nuorten tapa käyttää kieltä eroaa? Pohtikaa esimerkiksi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja sosiaalista vaikuttamista. Millaisia kielellisiä tehokeinoja ja vaikuttamisen tapoja pikkulapset ja millaisia nuoret käyttävät?

Lapsen kielellistä kehitystä tukevat vanhemmat ja muut läheiset ihmiset, nuoren kielellistä kehitystä taas tukee koulu. Lasten tapa käyttää kieltä eroaa nuorista siten, että lapset eivät kovinkaan usein mieti etukäteen sanojaan tai pohdi niitä myöskään jälkeenpäin.
Pikkulasten vuorovaikutustilanteet kohdistuvat äidin ja isän lisäksi myös vakituiseen hoitajaan, sisaruksiin ja joskus isovanhempiinkin. Vuorovaikutus pikkulapsen ja äidin välillä johtaa kiinteään tunnesiteeseen, joka edesauttaa tasapainoista kehitystä. Vuorovaikutuksesta muodostuu lapsen mieleen erilaisia malleja, kuten tuleeko vanhempi kun itkee tai onko hän henkisesti saatavilla aina tarvittaessa.
Pikkulapset käyttävät kielellisinä tehokeinoina enemmän huutamista ja jankuttamista kuin nuoret, jotka ovat jo oppineet hallitsemaan suostuttelemisen ja manipuloimisen taidon.
I.V. & M.L.