Siirtymä lapsuudesta nuoruuteen

Paluu Lapsuus-sivulle

Pohdintatehtävät

Fyysinen kehitys: Lapsuudessa fyysinen kehitys nopeaa, nuoruudessa aikuisen ulkomuodon kehittyminen. Vertailkaa alle kouluikäisen ja puberteetti-ikäisen fyysistä kasvua, mitä eroja ja mitä yhtäläisyyksiä? Millaisia tunnevaikutuksia? Miten sosiaalinen ympäristö suhtautuu?
Tätä ei kukaan tehnyt

Kielellinen kehitys: Pikkulapsi oppii sanoja ja vuorovaikutusta. Nuorella sanavarasto on jo laaja, mutta abstrakti ajattelu kehittyy. Millaiset virikkeet tukevat lapsen ja millaiset nuoren kielellistä kehitystä? Millä tavalla pikkulasten ja nuorten tapa käyttää kieltä eroaa? Pohtikaa esimerkiksi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja sosiaalista vaikuttamista. Millaisia kielellisiä tehokeinoja ja vaikuttamisen tapoja pikkulapset ja millaisia nuoret käyttävät?
Vastaussivu ryhmä 3
Vastaussivu ryhmä 4

Sosiaaliset suhteet: Leikki-ikäiselle sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä, samoin nuorelle. Vertailkaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja sosiaalisen maailman luonnetta (esimerkiksi ketä sosiaaliseen maailmaan kuuluu ja millaista vaikutusta eri henkilöillä on). Millaisia eristämisen ja ryhmäytymisen keinoja pikkulasten ja toisaalta nuorten ryhmissä käytetään?
Vastaussivu ryhmä 5
Vastaussivu ryhmä 6

Itsenäistyminen: Sekä varhaislapsuuteen että nuoruuteen liittyy itsenäistymistä. Vertailkaa pikkulapsen ja nuoren itsenäistymistä. Jos varhaislapsuudessa lapsen itsenäistymistä ei tueta vaan häntä alistetaan, nuoruusvuodet ovat toinen mahdollisuus (secon change) itsenäistymiseen. Millä tavoin tämä itsenäistymiskamppailu voi näkyä perheen ihmissuhteissaa?
Vastaussivu ryhmä 7
Vastaussivu ryhmä 8

Moraalinen kehitys: Vertailkaa pienen lapsen ja nuoren moraalisia käsityksiä esimerkkien avulla. Millä tavalla käsitys maailmasta ja omasta paikasta maailmassa eroaa pikkulapsella ja nuorella? Mitä vaikutuksia maailmankuvalla on arvionne mukaan moraaliseen ajatteluun?
Vastaussivu ryhmä 9
Vastaussivu ryhmä 10