Siirtymä lapsuudesta nuoruuteen

Paluu Lapsuus-sivulle | Paluu pohdintatehtävien sivullevauva.jpgpatsas.jpgjuliste_by_stavros2.JPGnuoruus_anna_heidi.gifnuoruus_anna_heidi.jpg
do what!!!!
PohdintatehtävätPS2_etalukio.jpg
Vastatkaa tälle sivulle. Klikkaa Edit This Page. Kirjoita, kuten Wordillä, tallenna Save (kannattaa tehdä välitallenteita).

Moraalinen kehitys: Vertailkaa pienen lapsen ja nuoren moraalisia käsityksiä esimerkkien avulla. Millä tavalla käsitys maailmasta ja omasta paikasta maailmassa eroaa pikkulapsella ja nuorella? Mitä vaikutuksia maailmankuvalla on arvionne mukaan moraaliseen ajatteluun?Moraali kehittyy kolmen tason kautta.
Ensimmäinen taso: esisovinnainen moraali(tottelemisen moraali)
Pikkulapsilla ei ole juuri käsitystä oikeasta ja väärästä, mutta se perustuu teon välittömiin seurauksiin. Esim n. 10-vuotiaiden moraali perustuu yleensä rangaistuksiin, palkintoihin (esim. lapsi tottelee jos tietää saavansa jotain vastapalkkioksi). Sääntöjä noudatetaan, koska ne ovat olemassa. Myöhemmin lapsi huomaa, että sääntöjä voi muuttaa (ks. kolmas taso).
Toinen taso: sovinnainen moraali
Tällä moraalin tasolla laki ja järjestys ovat päättelyn perustana ja ihminen toimii yhteisön sääntöjen perusteella (esim. hyvät teot, lakien totteleminen).
Kolmas taso: periaatteellinen moraali (sisäiset periaatteet + yleinen hyöty)
Ihminen tajuaa, ettei säännöt ole ehdottomia ja niitä voi muokata. Esim. lakia voi rikkoa jos on kyseessä ihmiselämän pelastaminen.

Maailmankuva ja kulttuuri vaikuttavat moraaliseen ajatteluun suuresti, ja siksi kaikille yhteisiä moraalisääntöjä ei ole.
Nuoren maailmankuva ja ajattelu on kehittyneempi kuin lapsella ja hän osaa toimia paremmin moraalin kannalta kuin lapsi, jonka maailma pyörii usein vain oman napansa ympärillä.