Nuoruus - pohdintatehtäviä

Paluu tehtäväsivulle

Sanotaan, että nuoruus ja hulluus. Pitääkö paikkansa? Perustele.

Pitää ainakin osittain paikkansa, sillä nuorella ei ole riittävästi
kokemusta ja viisautta. Siksi hän kokeilee rajojaan eikä aina mieti
seurauksia. Aikuistuessaan hän viisastuu ja osaa tehdä järkeviä
päätöksiä elämässään.

-tarve kapinoida vanhempien asettamia rajoja vastaan, irroittautuminen
kodista.'
-identiteetin etsimenen
-"herääminen"
-maailmankuvan muutokset, muuttaminen
-elämäntapojen ja arvojen haku, "paikka maailmassa"
-biologisen ja psyykkisen kehityksen ristiriidat