Persoonallisuuden kehittyminen

Paluu Nuoruus-sivulle

T. Seitolan jäsennys persoonallisuuden kehityksestä lapsuudessa ja nuoruudessa
Lapsuudessa
Nuoruus
 • minäkokemus rakentuu sosiaalisissa suhteissa (varhainen vuorovaikutus)
 • kiintymyssuhteiden (turvallinen, turvaton) ja minäkokemuksen vakiintuminen (hyväksyntyntä, torjunta)
 • itsenäinen toiminta (”osaan”)
 • itsesäätelyn kehitys (esim. ”tyhmä kynä” > harjoittelu)
 • kouluikäisen itsetunto (palaute)
 • identiteetti rakentuu (”kokeilut”, seksuaalisuus, itsearviot, myös negat. identiteetti)
 • minäkäsitys monipuolistuu
 • fyysinen kehitys aikuisuuteen
 • ystävyyssuhteet > suhde vanhempiin etääntyy, suhde ikätovereihin lähentyy (syrjäytyminen tai ”hallittu yksinäisyys”)
 • ryhmäpaine ja roolit
 • ajattelutaitojen kehitys