Psyykkinen syntymä

Paluu Lapsuus-sivulle

Tarkoittaa minän syntyyn johtavaa, ikävuosiin 0-3 ajoittuvaa kehitysprosessia
Sisältää ajatuksen siitä, että ihminen tuottaa itse oman minuutensa
Mahlerin mukaan etenee varhaisina ikävuosina vaiheittain:
 • symbioosi
 • erillistyminen
 • yksilöityminen
 • eroahdistus
 • jaakko
*

Margaret Mahler

Minäkokemuksen pohja luodaan 0-3 v.
Esivaiheet:
 • Heräämisvaihe > virittyminen vuorovaikutukseen 0-1 kk
 • Esivaihe symbioosi > kokemus sulautuu hoitajaan 2 kk alkaen, purkautuu 6 kk alkaen.
Erillistymis- ja yksilöllistymisprosessi
 • Eriytymisvaihe > kehominän muodostuminen ja fyysisen erillisyyden kokeminen 5-10 kk
 • Harjoitteluvaihe > liikkuminen, kokeilu, kaikkivoipaisuuden tunteita, mielikuvat äidistä, turvallisuuden tankkaaminen 8-15 kk
 • Uudelleen lähentyminen > sisäsyntyinen eroahdistus, riippumattomuuden ja tarvitsevuuden ristiriita 15-24 kk
 • Yksilöllisyyden kiinteytymisvaihe 3. ikävuosi > uhmakohtauksia, oman erillisyyden hyväksyminen
Paluu Lapsuus-sivulle