Persoonallisuuden kehitys

Paluu Nuoruus-sivulle

Katso jokin Simpsonien jakso, jossa Bart ja Lisa ovat keskeisessä osassa. Asetu jomman kumman asemaan ja koeta katsomisen ajan miettiä, mitä hahmo ajattelee, tuntee ja mitä muistoja hänelle jää. Kirjoita sitten pieni tarina, jossa Bart/Lisa muistelee tapahtunutta neljä vuotta myöhemmin. Hän miettii, kuinka oma persoonallisuus kehittyi kouluikäisenä perhe-elämän myötä.

Voit käyttää seuraavia jäsennyksen apuna:
 • itsenäisyys vs. tarvitsevuus
 • ristiriidat ja konfliktit kehityksessä
 • pettymysten sieto
 • itsesäätely
 • rajat ja vapaus
 • perhe tunnekohteena
 • toimintamallit

2008 kevään kurssilla huomioita
Bart
Lisa
Muistikuvat haalistuvat, ei muista tai muistaa väärin
Bart saa aina enemmän huomiota negatiivisella toiminnalla
Muistelee kiukuttaluaan ja irtiottojaan jännittävinä seikkailuina
Tottuminen omaan asemaan perheessä
Oppii virheistään, helpompaa myöhemmin toimia oikein
Ujoudesta irti pääseminen, esiintymisen rohkeus
Menneiden tapahtumien lapsellisuuden näkeminen
Syyllisyyden tunteet, pikkusisko ja silti tunee vastuusta
Olen kasvanut sen jälkeen paljon
Muistot jälkeen päin pääosin hyviä, aika kultaa muistot
Vaikea ottaa vastuuta omista teoista, pyytää anteeksi, syyttää edelleen muita
Vanhempien olisi pitänyt olla tiukempia Barrtille, olen kyllä oppinut joustamaan, mutta
Oman itsekkyyden ymmärtäminen, muiden huomioon ottamisen oppiminen
Oppi ilmaisemaan ja purkamaan ajatuksiaan, tunteitaan (musiikki, kirjoittaminen)


Lapsuudessa
Nuoruus
 • minäkokemus rakentuu sosiaalisissa suhteissa (varhainen vuorovaikutus)
 • kiintymyssuhteiden (turvallinen, turvaton) ja minäkokemuksen vakiintuminen (hyväksyntyntä, torjunta)
 • itsenäinen toiminta (”osaan”)
 • itsesäätelyn kehitys (esim. ”tyhmä kynä” > harjoittelu)
 • kouluikäisen itsetunto (palaute)
 • identiteetti rakentuu (”kokeilut”, seksuaalisuus, itsearviot, myös negat. identiteetti)
 • minäkäsitys monipuolistuu
 • fyysinen kehitys aikuisuuteen
 • ystävyyssuhteet > suhde vanhempiin etääntyy, suhde ikätovereihin lähentyy (syrjäytyminen tai ”hallittu yksinäisyys”)
 • ryhmäpaine ja roolit
 • ajattelutaitojen kehitys