Siirtymä lapsuudesta nuoruuteen

Paluu Lapsuus-sivulle | Paluu pohdintatehtävien sivulle

Pohdintatehtävät
Vastatkaa tälle sivulle. Klikkaa Edit This Page. Kirjoita, kuten Wordillä, tallenna Save (kannattaa tehdä välitallenteita).

Sosiaaliset suhteet: Leikki-ikäiselle sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä, samoin nuorelle. Vertailkaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja sosiaalisen maailman luonnetta (esimerkiksi ketä sosiaaliseen maailmaan kuuluu ja millaista vaikutusta eri henkilöillä on). Millaisia eristämisen ja ryhmäytymisen keinoja pikkulasten ja toisaalta nuorten ryhmissä käytetään?

Lasten ja nuorten sosiaaliset suhteet eroavat paljon toisistaan. Lapsen sosiaaliset suhteet lähinnä rajoittuvat perheeseen ja leikkitovereihin, kun taas nuoren elämässä sosiaaliset suhteet painottuvat enemmän ystävien seuraan. Perhe jää vähemmälle murrosiän aikana. Lapsella ystäväpiirit eivät ole yhtä tiiviitä kuin nuorella ja nuoruudessa ystäväpiirit jakautuvat pienemmiksi, eikä niihin oteta yhtä helposti uusia mukaan.
Lapsen sosiaaliset taidot ovat vielä kehittymättömämpiä kuin nuorella, mutta toisaalta lapset ovat ennakkoluulottomampia ja saattavat tutustua uusiin ihmisiin jopa helpommin. Lapsuudessa sosiaalinen ympäristö rakentuu leikkien ympärille. Nuoruudessa tärkeämpää on kuulua johonkin tiettyyn ryhmään, saada sieltä arvostusta ja kokea yhteenkuulumisen tunnetta. Nuoruudessa nuori haluaa olla itsenäinen ja tehdä omat valintansa, mutta samalla hän kaipaa kuitenkin lähelleen ihmisiä joihin luottaa. Tällaisia ihmissuhteita ovat esimerkiksi seurustelusuhteet ja tiiviit ystäväpiirit. Ystävien seura antaa lisää itseluottamusta nuorelle, ja sitä myötä auttaa itsenäistymään.
Nuoruudessa ulkonäköpaineet kasvavat suuriksi ja ne ovat suuri linkki siihen, minkälaisen käsityksen muut saavat hänestä ja minkälaiseen ryhmään hänet mahdollisesti lokeroidaan. Läheisyyden tunne on nuorelle tärkeämpää kuin lapsuudessa, ja mukaan astuu nyt myös seksuaalinen ajattelutapa.
Heidi & Anna