Pe 14.12. tutkimustehtävä


Valitse yksi mainos tai verkkosivusto, joka on mielestäsi selkeästi kohdennettu jollekin ikäryhmälle (ehkä myös sukupuolelle). Mieti seuraavia kysymyksiä, tee lyhyet muistiinpanot:
  1. Mikä mainos (tuo ensi tiistain oppitunnille) tai verkkosivu (lähetä linkki opettajalle)? Mille ikäryhmälle kohdennettu? Onko enemmän vain toiselle sukupuolelle?
  2. Miten ikäryhmä (sukupuoli) on vaikuttanut mainoksen/sivuston ulkoasuun, sisältöön ja kieleen?
  3. Ruokkiiko mainos/sivusto stereotypioita kyseisestä ikäryhmästä? (Stereotypia = karkea yleistys, ylimalkainen koko ryhmän samanlaisena näkevä käsitys.)
  4. Arvioi kriittisesti mainosta/sivustoa.


Verkkosivuja: Demi Dove The Dark Knight