PS2 Kurssin suoritustavatr
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.