PS2_etalukio.jpg

Kehitys etenee vaiheittain
Kognitiivinen kehitysAlan klassikkopsykologi Jean Piaget, ks. esittely Wikipediasta


Psykososiaalinen kehitys

1. Kahdeksan kehityskriisiä

Eriksonin teoria ihmisen psykososiaalisen kehityksen vaiheista on saavuttanut suurta suosiota. Sen auttaa jäsentämään kehitysvaiheita ja osoittaa kehityskriisien merkityksen. Taustalla on freudilainen näkemys ihmispsyyken kehityksestä. Erikson on laajentanut teoriaa kattamaan koko ihmisen elämänkaaren ja hän on korostanut biologisen kypsymisen ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksia persoonallisuuden muotoutumisessa. Myönteisesti ratkaistu kriisi on perusta tulevalle kehitykselle. Kehityksen vaiheet Eriksonin mukaan:
0 – 1 v. vauvaikä: luottamus vs. epäluottamus >> positiivisena tuloksena toivo
1 – 3 v. pikkulapsi-ikä: itsenäisyys vs. epäily ja häpeä >> positiivisena tuloksena tahto
3 – 6 v. leikki-ikä: aloitteellisuus vs. syyllisyys >> positiivisena tuloksena tarkoitus, merkitys
6 – 12 v. varhainen kouluikä: ahkeruus vs. alemmuus >> positiivisena tuloksena pätevyys
nuoruus: identiteetti tai roolien hajaannus >> positiivisena tuloksena aitous
varhaisaikuisuus: läheisyys vs. eristäytyminen >> positiivisena tuloksena rakkaus
keski-ikä: tuottavuus vs. lamaantuminen >> positiivisena tuloksena huolenpito
vanhuus: minän eheys vs. epätoivo >> positiivisena tuloksena viisaus

Eriksonia on kritisoitu

Eriksonin teoriaa kritisoineet ovat sanoneet, että teoriassa korostuu ihmisen kehitys suhteessa ympäristön vaatimuksiin: kehitys ja muutos ovat sopeutumista ympäristöstä tuleviin paineisiin. Yksilön kapinointi ja vastustus ei näy teoriassa. Se tukee kritiikin mukaan liiaksi vallitsevien arvoja ja normien mukaista toimintaa. Nyky-yhteiskunnassa yksilön elämänkulku ei aina noudata Eriksonin oletusta elämänkaaren sujumisesta. Tänä päivänä monet avioituvat vasta myöhään ja saattavat vaihtaa ammattia keski-iässä. Työttömyys vaikuttaa monen ihmisen elämänkulkuun. Vanhuksetkin voivat vielä opiskella ja jatkaa esimerkiksi yritystoimintaa.

Fyysinen ja motorinen kehitys

kehitys on kefalokaudaalista eli päästä jalkoihin tapahtuvaa sekä
proksimodaalista eli kehon keskeltä sivuille
kefalokaudaalinen: ensin pään hallinta, sitten selän lihakset, istuu, nousee seisomaan ja lopuksi kävelee
proksimodaalinen: ensin hallitsee käsivarren, sitten ranteen ja käden liikkeet, lopuksi sormet

Fyysinen ja motorinen kehitys

Aistit:

tuntoaisti tärkein,
näköaisti aluksi melko kehittymätön,
kuulo toimii jo sikiöaikana,
perusmaut,
hajuaisti hyvin kehittynyt

Refleksit

vauvalla aluksi primaareja heijasteita, jotka häviävät keskushermoston kehittyessä
Imemisrefleksi
Tartuntarefleksi
kävelyrefleksi
Babinskin refleksi (jalkapohjien kutitus)
mororefleksi l. säikähdysrefleksi

Ruumiinkuva eli kehokaava

kosketuskontaktit ovat tärkeitä vauvan oman kehon hahmottamisessa
ruumiinkuva on mielikuva omasta ruumiista ja sen toiminnasta
identiteetin kehittymisen ensimmäinen vaihe, itsearvostuksen perusta
vuorovaikutuksen merkitys: lapsen viestit (itku) ja aikuisen antama hoiva

Mahler

Minäkokemuksen pohja luodaan 0-3 v.
Esivaiheet:
Heräämisvaihe > virittyminen vuorovaikutukseen 0-1 kk
Esivaihe symbioosi > kokemus sulautuu hoitajaan 2 kk alkaen, purkautuu 6 kk alkaen.

=Erillistymis- ja yksilöllistymisprosessi
Eriytymisvaihe > kehominän muodostuminen ja fyysisen erillisyyden kokeminen 5-10 kk
Harjoitteluvaihe > liikkuminen, kokeilu, kaikkivoipaisuuden tunteita, mielikuvat äidistä, turvallisuuden tankkaaminen 8-15 kk x Uudelleen lähentyminen > sisäsyntyinen eroahdistus, riippumattomuuden ja tarvitsevuuden ristiriita 15-24 kk x Yksilöllisyyden kiinteytymisvaihe 3. ikävuosi à uhmakohtauksia, oman erillisyyden hyväksyminenTehtävä

Etsi oppikirjastasi jokin kehitysvaiheita esittelevä teoria ja laadi siitä:
  • sarjakuva,
  • polku (kuvallinen ja/tai sanallinen),
  • runo,
  • satu,
  • rastit (tehtävät elämän "luontopolulle"),
  • ranskalaisilla viivoilla tiivistelmä,
  • taulukko tai
  • käsitekartta.