Keskeiset käsitteet


KiintymyssuhdeTemperamentti

 • Arkisesti: joku on temperamenttinen, suuttuu helposti, tulinen luonne, Välimeren ihmisillä on voimakas temperamentti
 • Psykologia: ihmisen tapa reagoida erilaisiin tilanteisiin, ihmisen biologinen ominaisuus > kaikilla ihmisillä on temperamentti > selkein eroavaisuus: introvertti (sisäänpäin kääntynyt) ja ekstrovertti (ulospäin suuntautunut) > erot eivät ole älykkyyseroja, vaikka nykyään arvostetaan ekstroverttejä esim. koulussa
 • Temperamentti muovautuu vuorovaikutus-suhteiden kautta persoonallisuuden piirteiksi
 • Temperamentin osa-alueita:
  aktiivisuuden taso, biologiset rytmit, suhtautuminen uuteen, sopeutuminen uuteen, ärsytyskynnys aistikokemuksille, reaktioitten voimakkuus, mieliala, huomiokyky, kyky vaihtaa huomion kohdetta, pitkäjännitteisyys
 • Professori HY Liisa Keltikangas-Järvinen kirjoittanut aiheesta paljon, myös hyvin yleistajuisia kirjoja

Oman toiminnan säätely

 • Lapsi kokeilee rajoja > saa palautetta > tekee johtopäätöksiä, kuinka toimia tehokkaasti, jotta seuraavalla kerralla saa viestinsä perille
 • Rangaistukset ja kiitokset (behavioristinen)
 • Sosiaalisten taitojen kehittyminen
 • Omnipotenssin kriisi: minä en ole kaikki- voipainen maailman keskipiste > riippuvuuden tunnustaminen > yhteistyö on välttämätöntä > edellyttää hillintää ja kykyä odottaa > maltti
 • Auktoriteettien neuvot ja ohjeet
 • Sadut ja tarinat

Matteusvaikutus

Koska edellisen kehitystehtävän ratkaisu vaikuttaa seuraavaan, voidaan ajatella, että vuosien myötä vaikutukset kasautuvat. Tätä kasautumista nimitetään matteusvaikutukseksi. (nimitys Matteuksen evankeliumista: kellä on, sille annetaan ja kellä ei ole, siltä otetaan pois). Osittain tämä ilmiö pitää paikkansa mutta toisaalta kehityspsykologia myös todistaa, että huono kehityskulku voidaan katkaista korjaavilla toimenpiteillä. Varsinkin lapsuudessa ja nuoruudessa kehityksen suunta voi kääntyä hyvinkin nopeasti.

Kriisin käsite

Kriisi sana tulee latinan sanasta ”krinein”, joka tarkoittaa valintaa. Se ymmärretään usein liian synkkästi. Kriisiin liittyy aina mahdollisuus uudistua ja valita uusi suunta. D.Levison käyttääkin termiä siirtymävaihe. Elämä on jatkuvaa muodonmuutosta ja kriisit ovat luonnollinen osa elämää.Ihmislajin kehittyminen ja kulttuurin vaikutus ks. Richard Leakey